Needle Hook Chart

Knitting needle and crochet hook charts with printable PDFs.

Knitting Needles

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.5

11

13

15

17

19

35

50

dpn

10”sp

14”sp

17”sp

20”cir

24”cir

29”cir

36”cir

Crochet Hooks

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

sgl

dbl

Steel Crochet Hooks

000

00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11/12

13/14

Knitting Needles

Crochet Hooks

METRIC SIZES(mm)

US SIZES

UK/CANADIAN

2.0

0

14

2.25

1

13

2.75

2

12

3.0

11

3.25

3

10

3.5

4

3.75

5

9

4.0

6

8

4.5

7

7

5.0

8

6

5.5

9

5

6.0

10

4

6.5

10 1/2

3

7.0

2

7.5

1

8.0

11

0

9.0

13

00

10.0

15

000

12.0

17

16.0

19

19.0

35

25.0

50

METRIC SIZES(mm)

US SIZES

UK/CANADIAN

2.0

14

2.25

B/1

13

2.5

12

2.75

C/2

3.0

11

3.25

D/3

10

3.5

E/4

9

3.75

F/5

4.0

G/6

8

4.5

7

7

5.0

H/8

6

5.5

I/9

5

6.0

J/10

4

6.5

K/10 1/2

3

7.0

2

8.0

L/11

0

9.0

M/13

00

10.0

N/15

000

Needle Hook Chart in PDF

Needle Hook Chart in DOC